Tag Med Skipper Henrik Holleufer og MS Neptun på havjagt i Lillebælt med afgang fra Skærbæk havn, vi sejler til de fuglerige områder omkring Brandsø i syd eller op mod  Trelde Næs og Baaring vig i den nordlige del af bæltet alt efter vind og vejr. Da Havjagt kræver godt vejr er farvandet i Lillebælt særdeles egnet for havjagt , det smalle farvand gør at der hurtigt kan findes læ for vinden.

      DSC 0327.NEF0001       DSC 0228.NEF0001

Dykænder i stort antal tiltrækkes hvert år til områdets mange muslingebanker. Mest almindeligt er Edderfugle og sortænder, men der forekommer også andre jagtbare arter.

MS Neptun er et godt og stabilt fartøj ideelt til havjagt for en jagtgruppe på ca. 8 personer hvor sikkerhed og god jagt moral er i høj prioritet ombord. Skipper Henrik der selv er ivrig jæger har mere end 20 års erfaring med sejllads i Lillebælt området.

 

Lidt tips omkring jagten

 Erfaringsmæssig er jagten bedst fra November til sidst i Januar 

 Edderfuglen er en skudstærk fugl så man bør nok vælge en hurtig 1 eller 2`er patron og helst i magnum kalibre

.MS Neptun kan chartres alle ugens dage i jagtsæsonen på time basis.

Vi glæder os til at se jer ombord .

DSC 0286.NEF0001